Gminny Program Profilaktyki

Gminny Program Profilaktyki.

Zapobieganie rozwojowi uzależnienia od alkoholu oraz zmniejszenie szkód spowodowanych jego nadużywaniem – to główne cele Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2012 rok. Uchwałę w sprawie podjęcia programu podjęła Rada Miejska na sesji 28 grudnia 2011 roku.

Prowadzenie działań związanych w profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracja społeczna osób uzależnionych od alkoholu należy do zadań własnych gmin. Reguluje to ustawa o zachowaniu trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholu.

- W większości zadania te obejmują zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej osób uzależnionych, udzielanie pomocy psychospołecznej i prawnej rodzinom, w których występują problemy alkoholowe oraz prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w szczególności dla dzieci i młodzieży - mówi Beata Podsadna Zastępca Prezydenta Miasta.

Uchwałę dotyczącą przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2012 rok podjęła Rada Miejska. Program został opracowany w oparciu o dokonaną analizę problemów alkoholowych w Ostrowie Wielkopolskim. Program skierowany jest do całej społeczności lokalnej, nie tylko do osób uzależnionych od alkoholu.

- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2012 jest kontynuacją zadań realizowanych w naszym mieście w roku 2011. Jego realizatorem jest Urząd Miasta przy udziale takich podmiotów jak: PARPA, OPiTU, AA, FAS, PCPR. Celem programu jest zapobieganie rozwojowy uzależnienia od alkoholu oraz zmniejszenie szkód spowodowanych jego nadużywaniem - dodaje Beata Podsadna Zastępca Prezydenta Miasta.

Ostrów Wielkopolski nie wyróżnia się pod względem nasilenia problemów alkoholowych spośród innych gmin w naszym kraju. W Polsce grupa osób uzależnionych od alkoholu to ok. 700 – 900 tys., natomiast liczbę pijących szkodliwie i ryzykownie określa się na około 2,5 mln – 4 mln osób.

- Dane te pozwalają wyliczyć, że w Ostrowie Wielkopolskim jest około 1 500 osób uzależnionych od alkoholu i ponad 3,500 osób pijących szkodliwie i ryzykownie, a nie uzależnionych. W rodzinach, gdzie występuje problem z alkoholem żyje około 3 000 dzieci. Nadużywaniu alkoholu towarzyszy bardzo często występowanie przemocy – wyjaśnia Krystyna Sikora Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień.

Karolina Pająk
Biuro Prasowe i Relacji Społecznych
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
02.01.2012 r.

Copyright © 2013 - 2016  Oficjalny serwis Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim